Domov Nosečnost in porod Vse o porodniškem dopustu

Vse o porodniškem dopustu

Porodniški dopust

Porodniški dopust je čas, ki je namenjen pripravi na sam porod, nato pa tudi negi in varstvu dojenčka po porodu. Porodniška doba je pomembna tudi za vzpostavitev odnosov z novim družinskim članom in za zaščito materinega zdravja po porodu. Pravica do porodniškega dopusta je v prvi vrsti materina pravica, izjemoma pa lahko za to pravico zaprosi in jo pridobi tudi oče ali druga oseba (skrbnik, npr. stari starši otroka).

Trajanje in potek porodniškega dopusta

Porodniški dopust traja 105 dni. Mati z dopustom začne 28 dni pred PDP (predvidenim datumom poroda), ki je določen s strani njenega ginekologa. Pomembno je, da mati z dopustom tudi zares začne 28 dni pred PDP, saj neizrabljenih dni ne more izrabiti potem, ko je otrok že rojen. To je možno le v primerih, če se je porod zgodil pred predvidenim datumom.

Porodniški dopust pomeni polno odsotnost iz dela v strnjenem nizu. Če porodniški dopust koristi mati, potem je oče upravičen do očetovskega dopusta.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen temu,da lahko oče intenzivneje sodeluje pri negi otroka. Prav tako je mogoče, da si starša skrb za dojenčka razdelita in oče prevzame celotno skrb za nego otroka po dopolnjenem 6.mesecu starosti. Očetom je priznana pravica do uveljavljanja očetovskega dopusta 90 koledarskih dni. Prvih 15 dni dopusta (če ga koristi v strnjeni obliki) ali 11 dni (če očetovski dopust koristi po kosih) mora oče koristiti do otrokovega 6. meseca starosti. Če teh 15 dni ne izkoristi v tem obdobju, potem ta del očetovskega dopusta zapade. Preostalih 75 dni lahko oče izkoristi do tretjega leta starosti. Pravico do očetovskega dopusta ima le oče in je namesto njega ne more koristiti nihče drug, saj gre za neprenosljivo pravico. Za koriščenje očetovskega dopusta moramo nekaj dokumentacije urediti že pred rojstvom otroka. Pred rojstvom se naredi najava pravice na centru za socialno delo tako, da se izpolni in odda vloga za uveljavitev pravice do očetovskega dopusta. Na vlogi je potrebno tudi označiti, da uveljavljate plačani in neplačani očetovski dopust, saj tega naknadno ne morete uveljavljati. Najkasneje mesec dni pred predvidenim datumom poroda je potrebno o tem obvestiti tudi delodajalca in se z njim dogovoriti, kako boste koristili svoj očetovski dopust. Po rojstvu se center obvesti, da je otrok rojen, kar dokažete z rojstnim listom otroka ali z obvestilom porodnišnice o rojstvu.

Če živite v zunajzakonski skupnosti, je potrebno pri uveljavljanju očetovskega dopusta predložiti tudi zapisnik o priznanju očetovstva na matičnem uradu.

Kdaj lahko porodniški dopust koristi druga oseba, razen matere?

Porodniški dopust lahko torej uveljavlja tudi oče ali druga oseba, a le v izjemnih okoliščinah. To je mogoče, če mati umre, zapusti otroka ali pa je po mnenju strokovnjaka trajno ali začasno nesposobna za delo. V teh primerih porodniški dopust traja 77 dni po samem rojstvu (105 – 28 dni = 77 dni).

Preden nastopite porodniški dopust na centru za socialno delo poiščite vse potrebne informacije in si priskrbite obrazce za uveljavljanje te pravice. Poskrbite, da vse potrebne vloge oddate pravočasno in pravilno izpolnjene.