Domov Učenje in vzgoja Jesper Juul: vzgoja je dvosmeren proces

Jesper Juul: vzgoja je dvosmeren proces

jesper juul

Jesper Juul je danski družinski terapevt, avtor in predavatelj, ki že več desetletij namenja razmisleku o vzgoji otrok. Juula običajno uvrščamo med zagovornika novih vzgojnih pristopov, katere avtor opisuje in o njih razmišlja v svojih številnih izdanih delih s področja vzgoje in družinskega življenja. Verjetno ga večina izmed nas pozna po njegovi prvi knjigi »Kompetentni otrok«, ki je preko noči postala nepogrešljiv pripomoček marsikaterega starša, prevedena pa je bila v kar 13 svetovnih jezikov. Knjiga je bila razprodana v preko 250.000 izvodih, Juul pa je z njo postal eden izmed najbolj znanih in vplivnih pedagogov našega časa.

Zakaj starši danes potrebujejo Juula in nove vzgojne smernice?

Jesper Juul je znan kot znanilec novih vzgojnih smernic in tudi novih vrednot, na katerih bomo lahko oblikovali vzgojo in družbo. V svojih delih primerja načine vzgoje iz najrazličnejših koncev sveta,izpostavlja destruktivne vrednote, ki so vladale tradicionalni patriarhalno urejeni družini in v ospredje postavlja tudi pomanjkljivosti demokratične vzgoje, ki naj bi nadomestila patriarhalno in avtoritarno vzgojo. Časi so se spremenili, zato se spreminjajo tudi vrednote in način, kako vzgajati otroke. Ključno za razumevanje procesa vzgoje je upoštevanje dvosmernosti in dinamičnosti. Ko vzgajamo, se ne razvijajo le otroci, ampak se v tem procesu razvijamo tudi starši. Otrok se po Juulu že rodi kompetenten, torej opremljen s svojo osebnostjo in kot tak je usposobljen za človeško in socialno partnerstvo s svojimi starši. To ne pomeni, da starši otroku pustijo, da dela po svoje, ampak da ga v procesu vzgoje vodijo in v njegovem motečem vedenju prepoznajo skrito sporočilo, ki ga želi s svojim obnašanjem otrok sporočiti. Otroci staršem vselej dajejo povratne informacije, to pa pomeni, da se starši skozi vzgajanje učijo, kako se znebiti lastnih samouničujočih in nekoristnih vedenjskih vzorcev. Za takšno iskrenost in spremembe pa je potrebna posebna oblika dialoga – osebni dialog, ki po Juulu temelji na enakovrednosti. Proces vzgoje tako nikoli ne sme biti boj za razmerja moči med starši in otroci, ampak mora vselej stremeti k upoštevanju enakovrednosti dostojanstva, spoštovanju različnosti, odprtosti, itd.

Jesper Juul je tudi soustanovitelj Kemplerjevega inštituta, ki ga je nekoč tudi vodil, danes pa na njem predava in izvaja delo supervizorja. Kemplerjev inštitut velja za največje in najstarejše evropsko podiplomsko izobraževalno središče za družinske terapevte.

Delavnice za starše

Jesper Juul poleg pisanja knjig organizira tudi delavnice za starše. V različnih evropskih državah je s svojimi sodelavci ustanovil Familylab. Gre za mednarodno organizacijo, ki staršem oziroma družinam pomaga pri vzgoji in razvijanju starševske kompetentnosti. Del tega projekta so od 2008 tudi Slovenija in slovenski starši. Jesper Juul velja za enega izmed najbolj priljubljenih družinskih terapevtov našega časa, saj se staršem zna približati. Njegov slog še zdaleč ni akademski ali populističen, temveč jasen, konkreten in natančen. V svoja predavanja in delavnice vseskozi priteguje preprosto zdravo pamet in življenjsko modrost.

Knjige Jesperja Juula pogosto uvrščajo med prelomna dela na področju vzgoje in sodobne pedagogike. Mnogi njegovo veličini vidijo v njegovem videnju vzgoje – Juul ne poudarja težavnosti in čeri pri vzgajanju, ampak se osredotoča na vire, iz katerih starši lahko črpajo moči in znanje za vzpostavitev kakovostnega odnosa s svojimi otroci.

Knjige Jesperja Juula, ki so prevedene v slovenski jezik

  • Kompetentni otrok
  • To sem jaz. Kdo si pa ti?
  • Družinske vrednote
  • Od poslušnosti do odgovornosti
  • Družina z najstniki. Ko vzgoja odpove
  • Hura, gremo jest!
  • Resi NE brez slabe vesti
  • 4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje