Domov Dojenček in malček Očetovski dopust: kaj bo novega v 2017?

Očetovski dopust: kaj bo novega v 2017?

očetovski dopust

Očetovski dopust je čas, ki ga imajo za nego in skrb za otroke na voljo očetje. S 1.1.2017 prihajajo na tem področju nekatere novosti za očete. Če boste torej v prihajajočem letu postali očka, potem se bodo prihajajoče novosti dotaknile tudi vas.

Koliko dni bo trajal očetovski dopust?

Očetje, ki bodo v prihajajočem letu 2017 koristili očetovski dopust, bodo imeli pravico do 25 dni plačanega in 25 dni neplačanega dopusta. To pomeni, da se bo neplačani del dopusta nekoliko skrajšal. Že v letu 2016 se je namreč začelo preoblikovanje neplačanih dni očetovskega dopusta v plačanega. Vsako leto se tako 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v 5 dni plačanega dopusta. Po novem bodo z letom 2017 očetje imeli pravico do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. Namen očetovskega dopusta je pomoč materi pri skrbi in negi novorojenčka. Za 25 plačanih dni očetovskega dopusta bodo očetje dobili plačano očetovsko nadomestilo, za 25 neplačanih dni pa prispevke za socialno varnost krije država.

Kdaj bodo očetje lahko koristili očetovski dopust?

Prvih 15 dni očetovskega dopusta morajo očetje koristiti do dojenčkovega dopolnjenega šestega meseca. Najpogosteje očetje teh 15 dni (ali vsaj del tega) koristijo takoj po rojstvu otroka, ko se z mamo vrneta domov. Na ta način lahko mami pomagajo pri negi in skrbi, pri gospodinjskih opravilih, pri nakupih, itd. Z januarjem 2017 imajo očetje še 10 dodatnih dni plačanega dopusta. Tega pa morajo očetje izrabiti neprekinjeno, in sicer šele po koncu starševskega dopusta. Teh 10 dni plačanega očetovskega dopusta morajo očetje izkoristiti do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Neplačan dopust (25 dni) morajo očetje izkoristiti do tretjega leta otroka, zanje pa prispevke plača država.

Kdo vse je upravičen do očetovskega dopusta?

Do očetovskega dopusta so upravičeni očetje novorojenčka. Nove določbe veljajo za vse vloge, ki so vložene po 1. januarju 2017. Plačane dni dopusta bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, ki imajo otroke, mlajše od 3 let, pa še niso v celoti izkoristili neplačanega očetovskega dopusta. Do tega so upravičeni tudi tisti, ki so v letu 2016 že  pridobili pravico do 5 plačanih dni. V kolikor so te dni že koristili, pa imajo na voljo še vedno 5 dni plačanega očetovskega dopusta. Izkoristili jih bodo lahko v strnjenem nizu 10 dni. Za očete, katerih otroci so starejši od 3 let, pravice preoblikovanja neplačanega v plačani dopust več nimajo, zato je tudi ne morejo koristiti.

Kako očetje uveljavljajo očetovski dopusta?

Pravico do očetovskega dopusta lahko očetje uveljavljajo tako, da na centru za socialno delo oddajo vlogo in nato počakajo na odločbo. Pri tem v sami vlogi ni treba navajati točnih datumov, za katere bi želeli izrabiti dopust, ki jim pripada. Po izrabi dni dopusta pa morajo očetje na center za socialno delo te datume sporočiti, saj je to pomembno zaradi izplačila nadomestila.

Novost je marsikaterega očka razveselila, saj so že doslej mnogi očetje želeli kak dan dopusta več, ki bi ga lahko preživeli s svojo ženo in novim družinskim članom. Nova določila veljajo tudi za tiste, ki bodo očetje postali še v letu 2016, a bodo pravico do plačanega dopusta uveljavljali po 1.1.2017.

Preberite tudi več o porodniškem dopustu!