Domov Dojenček in malček Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane 2016

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane 2016

vzdrzevani-druzinski-clani
vzdrzevani-druzinski-clani

Kdo lahko odda vlogo za olajšavo za vzdrževane družinske člane?

Vsako leto morajo vsi tisti, ki svojih vzdrževanih družinskih članov ne uveljavljajo pri svoji dohodnini čez leto, oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Vlogo za uveljavljanje tovrstne olajšave lahko vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so med letom sicer uveljavljali olajšavo, a bi želeli te podatke spremeniti. Vlogo za olajšavo je potrebno oddati najkasneje do 5.2.2016. Tega roka pri oddaji vloge nikakor ne smete zamuditi, saj se drugače olajšava ne upošteva pri sestavi informativnega izračuna za 2015. V kolikor rok zamudite, morate počakati, da prejmete informativni izračun dohodnine, nato pa zoper ta izračun podate ugovor (Ugovor zoper informativni izračun dohodnine). Ko vlogo izpolnite in jo podpišete, jo lahko oddate po pošti ali pa osebno na FURS – pristojnem finančnem uradu (oziroma izpostavi). Vlogo za olajšavo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Ne spreglejte! Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževanje družinske člane je potrebno letos oddati do 5.2.2016!

Kdo so vzdrževani družinski člani?

Vzdrževani družinski člani, ki jih je mogoče upoštevati pri oddaji vloge, so:

 • Lastni otroci, posvojenci, pastorek ali otrok zunajzakonskega partnerja,
 • Vnuk, v kolikor nima staršev ali skrbite zanj,
 • Vnuk, če imate od enega od njegovih staršev pravico do posebne olajšave,
 • Druga oseba, za katero skrbite na podlagi sodbe sodišča,
 • Zakonec, ki je nezaposlen, ne opravlja dejavnosti, brez lastnih sredstev ali pa so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v letu 2015 203,08 eur na mesec oziroma 2.436,92 eur na leto),
 • Razvezani zakonec, kateremu je s sodbo ali dogovorom, priznana pravica do preživnine, ki jo zanj plačujete,
 • Zunajzakonski partner (oseba, s katero najmanj leto dni živite v življenjski skupnosti) – zanj veljajo isti pogoji kot pri uveljavljanju olajšave za zakonca,
 • Starši ali posvojitelji, brez lastnih sredstev za preživetje ali pa so ta manjša od višine posebne olajšave za vsakega drugega družinskega člana (v letu 2015 203,08 eur na mesec oziroma 2.436,92 eur na leto), ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu ali pa so v institucionalnem varstvu, stroške njihovega bivanja pa krijete vi – enako velja za starše ali posvojitelje vašega zakonca, v kolikor vaš zakonec ni zavezanec za dohodnino,
 • Član skupnega gospodinjstva, ki pomaga pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske ali gozdarske dejavnosti, ki predstavlja pretežni del vašega dohodka, v kolikor nima lastnih sredstev ali so ta manjša od 2.436,92 eur letno – pogoj za uveljavljanje olajšave zanj je, da njegov otrok/zakonec/starši/posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Kdo se upošteva kot vzdrževani otrok?

 • Vsak otrok do dopolnjenih 18 let,
 • Otrok do 26 let, v kolikor se neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta, šola na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih sredstev za preživetje ali pa so ti nižji do 2.436,92 eur letno oz. 203,08 eur mesečno (štejejo se vsi dohodki, razen štipendije, družinske pokojnine, dohodka prek študentskega servisa, dohodka oproščenega plačila dohodnine),
 • Otrok nad 26 let, ki se neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta šola na srednji, visoki ali višji stopnji, ki se je na študij vpisal do 26-ga leta in to maksimalno za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij ter največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski stopnji, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti ter nima lastnih sredstev za preživetje ali pa so ti manjši od 2.436,92 eur letno oz. 203,08 eur mesečno.
 • Otrok, ne glede na starost, ki se ne izobražuje, je sposoben za delo, prijavljen na zavodu za zaposlovanje (ZRSZ) in živi doma s starši, nima lastnih sredstev za preživljanje ali pa so ta manjša od 2.436,92€ letno oz. 203,08€ / mesečno,
 • Otrok, ki potrebuje posebno varstvo in nego (s pravico do dodatka za nego, s pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ter ki je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb nezmožen za delo ne glede na starost).

Kako uveljavljati olajšavo za otroka, ki se rodi sredi leta?

Če se otrok rodi sredi leta, na primer oktobra, potem lahko eden od staršev uveljavlja posebno davčno olajšavo za vse mesece (vključno z mesecem, v katerem se je otrok rodil) do konca leta – torej v našem primeru za mesece oktober, november in december.

Kdo od staršev/partnerjev naj uveljavlja olajšavo?

Pri uveljavljanju olajšave je pomembno tudi, kdo od partnerjev oziroma staršev jo bo uveljavljal. Običajno velja pravilo, da v kolikor je razlika med dohodki očeta in mame večja od skupnega zneska davčne olajšave (za enega otroka 2.436,92 €, za dva otroka 5.086,16 €, za tri otroke 9.504,70 €), potem naj olajšavo v celoti uveljavlja starš z višjimi dohodki. Če imata oba starša približno enake dohodke, potem je najbolje, da vsak izmed njiju uveljavlja olajšavo za vse otroke za polovico leta (oče za prvih 6 mesecev, mama za drugih 6 mesecev leta).

Najbolj zanesljiv in najboljši način pri ugotavljanju, kdo od staršev naj uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pa je, da natančen izračun ugotovite s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je namenjen ravno temu (testni izračun dohodnine).