Domov Oprema Otroška igra – katere igrače ponuditi vašemu otroku?

Otroška igra – katere igrače ponuditi vašemu otroku?

otrok igra

Čeprav so dojenčki na začetku svojega življenja precej nebogljena bitja, pa se vendarle že kmalu po rojstvu z njimi lahko začnemo igrati določene igre, ki ustrezajo stopnji njihovega motoričnega in psihičnega razvoja. Seveda je jasno, da ni vsaka otroška igra primerna za vsakega dojenčka in otroka, zato je smiselno preizkusiti več različnih otroških iger in tako na ta način malčku omogočiti najbolj pester razvoj njihovih sposobnosti. Igra je namenjena tudi poglabljanju vezi med starši in otroci, hkrati pa na ta način z našimi najmlajšimi preživimo zares kvaliteten čas.

Igra med 3. in 6. mesecem

V tem obdobju so najpogostejše igre ples, kobacanje, kazanje igračke in recitiranje kratkih pesmic, kot je na primer pesmica Biba leze. Pri ponavljanju pesmice je smiselno poleg vključiti tudi prste, s katerimi se pomikamo po otrokovi rokici navzgor in navzdol. Pri kobacanju je pomembno, da mu za motivacijo pred njega postavimo priljubljeno igračko, ki pa mora biti hkrati dovolj daleč in dovolj blizu, da otroka pritegne in da prehitro ne izgubi volje. S kazanjem in skrivanjem priljubljene igračke povečujete dojenčkovo radovednost, ki je pomembna za uspešno učenje.

Igra med 6. in 9. mesecem

Za to obdobje so najbolj primerne igre z ogledalom, skrivalnice, petje in deklamiranje, mahanje in igre za koordinacijo rok ter oči (npr. igra grah in korenček). Pri slednji gre za ustvarjanje novih povezav v otrokovih možganih. Otroška igra poteka tako, da otroku roko usmerite h grahu in korenčku, nato pa mu jo pomagate usmeriti k njegovim ustom. Dojenček bo verjetno kmalu začel aktivno sodelovati – samostojno bo želel nahraniti sebe, nato pa tudi starša. Otroška igra z ogledalom je pomembna iz vidika zdravega psihičnega razvoja, saj olajša procese separacije in individualizacije, hkrati pa dojenček na ta način sebe prvič vidi iz drugega zornega kota.

Igra med 9. in 12. mesecem

To je obdobje, ko dojenčke navdušujejo predvsem obrazi – zanje so še zlasti zanimive obrazne mimike in igrice, povezane z obrazom. Navadno so dojenčki v tem času navdušenimi nad zakrivanjem in odkrivanjem obraza svojih staršev. Radi imajo tudi, da ob njihovem dotiku vašega nosu, naredite določen zvok. Takšno igro je sposoben otrok zelo dolgo ponavljati. To je tudi čas, da otroku začnete pripovedovati pravljice in se z njim čim več pogovarjati. Primerna igrača so tudi blazine, ki jih kot ovire postavite na tla in po katerih otrok plazi, jih skuša preplezati, itd. Na ta način spodbujamo gibalni razvoj in pospešimo prehod od plezanja k stoječemu položaju.

Igra po 1. letu starosti

Igrača je lahko vsak predmet, ki ga otrok uporablja pri svoji igri. Kot dojenčki se otroci največ igrajo s svojim telesom, po dopolnjenem letu starosti pa vse večji pomen dobivajo predmeti iz otrokove okolice. Pri izbiri igrač se otroci pogosto navdušijo nad predmeti, ki niso igrače v pravem pomenu besede (npr. nad lonci). Pri izbiri igrač za otroka je najpomembneje, da je igrača didaktična. To pomeni, da se otrok z njo uči novih, še neosvojenih znanj. Med najbolj spodbudne igrače sodijo manj strukturirane igrače, na primer plastelin, kocke, sestavljanke, žoge, itd. Te igrače spodbujajo otrokov razvoj, fino-motoriko in raznolike  načine držanja, rokovanja, sestavljanja, itd. Ker je njihova oblika manj strukturirana (npr. plastelin), od otroka zahtevajo več mentalnih procesov, hkrati pa krepijo razvoj ustvarjalnosti.

Mlajši otroci se lažje igrajo z igračami, ki so bolj strukturirane in podobne realnim predmetom. Pri izbiri igrače je torej potrebno upoštevati starost otroka, njegove interese, vlogo odraslega pri igri, itd.

Zakaj izbrati raziskovalne in izobraževalne igrače?

Strokovnjaki staršem priporočajo tudi, da svojim otrokom ponudijo raziskovalne in izobraževalne igrače. Gre za igrače, ki ob otrokovem dotikanju/pritiskanju spuščajo raznolike zvoke, spreminjajo oblike, omogočajo raznolike vizualne spremembe, s tem pa otroka spodbujajo, da ustvarja nove, sveže vtise. Izobraževalne igrače otroku pomagajo tudi, da so njegovi možgani kasneje v življenju bolj prilagodljivi. Takšne igrače imajo torej lahko trajen vpliv na možgane, otroku pa pomagajo razviti nove učne sposobnosti. Če starši otroku ponudimo tovrstne igrače, ga dobro usposobimo in pripravimo na prilagajanja v odrasli dobi življenja. Namen izobraževalnih igrač je torej otroku nuditi raznolike izkušnje, na podlagi katerih bo dobro deloval tudi, ko odraste. S tovrstnimi igračami in zgodnjim učenjem lahko dolgotrajno vplivamo na samo zgradbo in razvoj otrokovih možganov.