Domov Učenje in vzgoja Varstvo otrok na domu

Varstvo otrok na domu

zasebno varstvo

Za varstvo otrok na domu se starši odločajo zaradi različnih vzrokov. V zadnjih letih je pri nas mogoče opaziti, da se delež staršev, ki za svoje otroke izberejo zasebno varstvo (torej varstvo na domu), veča. Varstvo na domu pomeni, da otroka čuva varuška oziroma usposobljena strokovna oseba, ali pa otroka čuvajo kar njegovi stari starši. Varstvo na domu ima nekatere prednosti tako za otroka kakor za njegove starše, po drugi strani pa je potrebno biti pozoren tudi na nekatere pomanjkljivosti takšnega načina čuvanja otrok.

Zakaj se odločiti za varstvo otrok na domu?

Razlogi, zakaj nekateri starši otroka ne vpišejo v vrtec, temveč se odločijo za varstvo otrok na domu, so različni. Pogosto se zgodi, da starši za svojega otroka v vrtcu ne dobijo prostega mesta, zato so prisiljeni varstvo zanj poiskati drugje. Nekateri se v tem primeri odločijo za varuške, ki na svojem domu varujejo več otrok (običajno 4 ali 5), spet drugi se odločijo, da bodo otroka v tem primeru čuvali stari starši. Pogost razlog, zakaj varstvo otrok na domu, je tudi ta, da starši določene otroke zaradi pogostih obolenj v vrtcu, prestavijo v manjše skupine pri zasebnikih, kjer je okužb manj, saj otrok ne pride v stik s toliko drugimi vrstniki in virusi. Nekateri starši so tudi mnenja, da so otroci pri 11-ih mesecih, ko se jih vključuje v vrtce, za takšno institucionalno varstvo še premajhni, zato jim je ljubše, da na otroka popazi znana oseba iz družine ali varuška, ki ji zaupajo in lahko otroku posamezno nameni več časa kot vzgojiteljice v vrtcu.

Kako izbrati varuško?

Pri izbiri varuške, ki bo vsakodnevno ali priložnostno čuvala vašega otroka, si je smiselno vzeti dovolj časa. Najbolje je, če o kvaliteti določene varuške izveste iz prve roke (od prijateljev, znancev, itd.), ki so svoje otroke vozili v varstvo k tej varuški. Večina staršev svojega otroka ne more pustiti v varstvu pri popolnih neznancih, zato je dobro, da se z varuško, ki bo čuvala vašega otroka, nekajkrat dobite, pogovarjate, morda jo povabite, da z vašo družino preživi dan ali greste skupaj z otrokom in njo na sprehod. Na ta način se bo otrok v prijetnem krogu svoje družine spoznal in navadil na novo varuško, zato bo prehod v tako varstvo lažji in za otroka manj stresen. Varuško je smiselno izbirati glede na priporočila in vaš občutek. Če nekomu ne zaupate, potem tudi svojega otroka ni pametno puščati v takem varstvu. Pri izbiri primerne varuške si oglejte tudi njena dokazila o pridobljeni pedagoški izobrazbi, da boste lahko mirni tudi, kar se tiče njenih sposobnosti in strokovnih kompetenc. Seveda je najboljši pokazatelj tega, ali ste se odločili za pravo osebo – varuško ta, ali bo vaš otrok iz varstva domov hodil dobre volje in razigran.

Katere podatke o otroku morate povedati varuški?

Varuški morate povedati vse podatke, ki vplivajo na splošno razpoloženje in ravnanje z otrokom. Dobro je, da ji poveste, kakšne so spalne in prehranjevalne navade vašega otroka, ali uporablja dudo in ninico, kako ga je najlažje pomiriti, kaj najraje je, ali ima nemara kakšne zdravstvene posebnosti in omejitve (alergije, kožna znamenja, ipd.), prav tako je potrebno varuško seznaniti s seznamom oseb, ki lahko pridejo po vašega otroka. Pomembno je, da varuški pustite vsaj en ali dva kontakta, na katerega sta starša vedno dosegljiva – v primeru, da otrok zboli, ipd. Varuški ni potrebno razlagati domačih pravil in načina bivanja, vseeno pa je smiselno, da pozna življenjske navade in ritem vašega otroka, da lahko tudi dnevno varstvo čim bolj prilagodi temu ritmu.

Prednosti zasebnega varstva otrok

  • Manjše skupine, včasih samo eden ali dva otroka.
  • Manj bolezni in poškodb.
  • Bolj individualen pristop do otroka.
  • Varuška ima več časa za enega otroka.

Slabosti zasebnega varstva otrok

  • Visoka cena takšnega varstva.
  • Dvom, ali varuška z vašim otrokom ravna pravilno in ustrezno.
  • Strah, da otrok v takšnem varstvu slabše napreduje.
  • Otrok pridobi manj socialnih veščin.
  • Manjše število raznolikih pedagoških metod.

Ko je varuška babica ali dedek

Nekateri starši imajo možnost svoje otroke pustiti v varstvu starih staršev. Po eni strani je takšno varstvo lažje za otroka, ki se ne rabi spoznavati z novo osebo in navajati na novo okolje (varuško ali vrtec), po drugi strani pa je tako varstvo lažje tudi za starše, ki svojega otroka pri starih starših gotovo pustijo z lažjim srcem kakor bi ga pustili pri neznani osebi. Vendarle skriva takšno varstvo tudi marsikatero past. Stari starši so znani po tem, da svoje vnuke pretirano razvajajo, zato ti otroci slabše in počasneje napredujejo, z njimi se tudi ne dela na pedagoško ustrezen način. Po drugi strani so taki otroci navajeni na to, da namesto njih večino nalog opravijo dedki ali babice, zato postanejo samostojni kasneje kot njihovi vrstniki in tudi v kasnejšem življenju pogosto ne prevzemajo odgovornosti, ko to od njih terja situacija.