Domov Učenje in vzgoja Vrtec – od a do ž

Vrtec – od a do ž

vrtec

Vrtec je za večino otrok prva oblika organiziranega varstva, v katero so vključeni. Na vrtec ima večina izmed nas verjetno prijetne spomine, čeprav so začetki tako za starše, posebej mamo, kakor za otroke, lahko zelo stresni in težki. Ne glede na to, so mnogi starši mnenja, da je vrtec najboljša oblika varstva za njihove otroke, saj se v vrtcih z otroci dela najbolj pedagoško strokovno, otroci pa večinoma hitreje napredujejo in postajajo samostojnejši, kakor če ostanejo doma. Spodaj smo zbrali nekaj uporabnih podatkov o varstvu otrok  v vrtcu!

Kdaj oddati prijavo za vrtec?

Mladi starši so pogosto presenečeni, ko ugotovijo, da je potrebno vlogo za sprejem njihovega otroka v vrtec dati že v začetku koledarskega leta, če želijo, da gre otrok s 1. septembrom, torej z novih šolskim letom, v vrtec. Če torej želite, da gre otrok v vrtec 1.9.2016, potem je primerno vlogo oddati že v začetku leta 2016, takoj ko vrtci objavi Razpis za vpis. Razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto se objavi le enkrat v letu, običajno v februarju ali marcu. Razpis je objavljen na spletni strani vrtca, občine in na oglasni deski. Starši, katerih otroci dopolnijo 11. mesecev med letom, lahko vloge oddajo kadar koli med letom in svoje otroke vpišejo v vrtec – pod pogojem, da v vrtcu ostane kakšno prosto mesto. Pogosto se zgodi, da prostih mest med letom ni, zato ti otroci ostanejo na čakalni listi vrtca za vpis, starši pa se v tem vmesnem času pogosto odločijo za varstvo na domu ali t.i. zasebno varstvo. Otroka je mogoče vpisati v vrtec, ko dopolni 11 mesecev. Vrtec otroci obiskujejo do vstopa v šolo. Pri vlogi za vpis morajo starši priložiti zahtevana dokazila, nato pa otroka vrtec razporedi v ustrezno starostno skupino. Običajno obstajajo oddelki od 1-3 let in od 3-6 let, nekatere skupine so tudi kombinirane (1-6). Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot jih ta lahko sprejme, potem o sprejemu odloča komisija, katero imenuje svet vrtca.

Javni ali zasebni vrtec?

Pri nas poznamo dve obliki vrtcev – javne in zasebne vrtce. Običajno je vzpostavljen centralni vpis za obe obliki vrtcev, saj za oba velja enoten Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Javne vrtce ustanovi občine, zasebne pa domače ali tuje pravne ali fizične osebe. Razlika med javnim in zasebnim vrtcem je običajno v programih. Javni vrtci izvajajo Kurikulum za vrtce, ki je javno veljaven in obvezuje vse javne vrtce. Zasebni vrtci pa se lahko odločijo, ali bojo sledili programu javnega vrtca, ali pa si bodo izbrali program po specifičnih pedagoških načelih (npr. Montessori, Waldorfski vrtec, Steiner, Decroly, itd.). Cene obeh oblik vrtcev so primerljive, pri čemer so zasebni vrtci na splošno malenkost dražji. Nekateri zasebni vrtci so subvencionirani, spet drugi delujejo brez subvencije. V kolikor zasebni vrtec prejme subvencijo, je cena primerljiva ceni javnega vrtca. Cene zasebnih vrtec se gibljejo od okoli 300 do 500 evrov mesečno. Posebnost zasebnega vrtca so manjše skupine kot v javnem vrtcu, prav tako mnogi tovrstni vrtci izvajajo pester program (ure tujega jezika, plesne urice v plesni šoli, plavalni tečaji, glasbene urice ipd.). Pri tem ni nujno, da programi javnega vrtca zaostajajo v pestrosti dodatnih dejavnosti, je pa to povečini odvisno od inovativnosti in motiviranosti vzgojiteljic. Nekateri zasebni vrtci pri nas so tudi dvojezični in so namenjeni slovenskim otrokom in otrokom tujcev (npr. tujih diplomatov). Pri odločitvi za zasebni vrtec tako pri starših, ki svoje otroke vključijo vanj, večinoma prevlada prepričanje, da je program, ki ga ta vrtec izvaja, za njihove malčke boljši in kvalitetnejši.

Plačilo vrtca in subvencija za vrtec

Plačilo za varstvo v vrtcu je subvencionirano. Do takšne subvencije so upravičeni starši s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali taki z začasnim, ki so hkrati zavezanci za dohodnino. Cena vrtca je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Obstaja več dohodkovnih razredov, višina subvencije pa je odvisna od tega, v katerem dohodkovnem razredu ste. Cena za vrtec zajema stroške dela, materiala, storitev in stroški prehrane za otroke. Pri vpisu otroka v vrtec je potrebno urediti tudi Vlogo za znižano plačilo vrtca, da ste upravičeni do subvencije pri plačilu vrtca.

Kako otroka navaditi na vrtec?

Pred vstopom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled in potrdilo oddati v vrtec. Vsak vrtec in vsaka vzgojiteljica ima svoj način uvajanja novincev v skupino, vendarle pa se strokovnjaki večinoma strinjajo, naj bo prehod od domačega okolja v vrtec mehak in brez nepotrebnega stresa. V prvi vrsti to pomeni, da se morajo na otrokov odhod v vrtec pripraviti predvsem starši, tako da otrok ne občuti njihove stiske, saj je v tem primeru uvajanje v vrtec mnogo manj uspešno. Nekateri vrtci delujejo tako, da starši z otroki preživijo samo kak dan ali dva, nato pa jih pustijo same, spet drugod uvajanje traja na pobudo otroka. Pedagoški delavci iz izkušenj navajajo, naj se z uvajanjem ne hiti, otroka pa naj staršem vzgojitelji nikoli ne pulijo iz naročja. Po drugi strani ni dobro, da je uvajanje predolgo – običajno je dovolj, da se nekaj dni z otrokom v vrtec hodi samo po par uric, nato pa se njegovo samostojno preživljanje časa v vrtcu podaljšuje. Po približno dveh tednih je večina otrok uvedenih v vrtec, kjer tudi že spijo. Pomembno je, da starši otroku ne pokažemo strahu ali nezaupanja do vzgojiteljic, saj to otrok ponotranji in mu oteži vstop v vrtec.